İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi hk.

9 Kasım 2022

Sayın Üyemiz,

KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme neticesinde;

Kurum ve kuruluşlar ile işletmelerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve işletmelerin sınıfı ve KOBİ vasfını belirten belgelerin oluşturulmasının, KOSGEB tarafından e-devlet sistemi üzerinden uygulamaya alındığı,  Merkez Bankasınca bankalara gönderilen yazı ile de KOBİ Vasfı ve Ölçek Bilgisi’nin KOSGEB’den alınmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, işletmelerimizin bankalarda gerçekleştirecekleri kredi işlemlerinde KOBİ Vasfı Belgesinin istenmesi halinde öncelikle www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB Veri Tabanına kayıt oluşturup daha sonra 2020 ve 2021 KOBİ Beyannamelerini sırası ile güncellemesi gerekmektedir. İşletmelerimiz Beyannamelerin onayından sonra www.kosgeb.gov.tr adresindeki e-Hizmetler menüsünde yer alan “Tüm Hizmetler” bölümüne girerek “İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi” yazan bağlantı üzerinden belgelerinin temin edilerek ilgili kurumla paylaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.