ISPM-15 Uygulamaları

30 Mart 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, İlgi (a) yazıda 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs -2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. |

İlgi (b) yazıda 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte tanzim edilen ısıl işlem fırını kapasite raporlarının sadece TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) tarafından hazırlanabileceği, bu sebeple Kapasite Raporlarının, hangi meslek grubu eksperlerce düzenleneceği konusu görev alanlarına giren bir konu olmadığı, kanunlarla kapasite raporunu düzenleme konusunda yetkili kılınmış-TOBB ile TESK’in düzenlemiş ve onaylamış olduğu bütün kapasite raporları hangi meslek mensubu eksperin düzenlediğine bakılmaksızın bütün müdürlüklerince içeriğinde hesaplama hatası bulunmaması koşuluyla kabul edileceği, bunun dışında bir uygulamaya asla izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

İlgili ekler “https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php” adresinde “ISPM-15 Uygulamaları” başlığı altında yönetmelik duyurusu, “Isıl İşlem Fırını Kapasite Hesabı” başlığı altında Kapasite Hesaplama dosyası ve “Kapasite Raporu Düzenlemeye Yetkili Eksperler” başlığı altında Bakanlığın ilgili yazısı yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş