"İşsizlik kadar nitelikli istihdamın önemine dikkat çekti…" KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Mesleki eğitim memleket meselesi"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam seferberliği için sanayicilerin üstüne düşenleri yapacağını ifade ederek  şubat ayından itibaren işsizliğin gerileyeceğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu bir diğer sorun olarak nitelikli istihdamın önemine dikkat çekti.

Mesleki eğitimin Türkiye’nin üretim politikaları ve geleceği için önemine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, mesleki eğitimin vasat öğrenciler için bir çıkış yolu olduğu şeklindeki algının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kocaeli Sanayi Odası’nın bu amaçla yaptırdığı bir dizi araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu; “Araştırmalar gösteriyor ki bu yanlış algının değiştirilmesi için, öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin eğitilmesi gerekiyor. Araştırmalar yapılacak eğitimler sonrasında bu negatif algıların değiştiğini gösteriyor. Gerçekten nitelikli istihdam bir memleket meselesi. Sanayiciler de bu çocuklar için bir gelecek hazırlamakla sorumlu.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu şunları söyledi.

“Son aylarda işsizlik ülkemizin en öncelikli konusu olmaya devam ediyor.

2015’in Kasım’ından 2016’nın Kasımına kadar olan bir yılda çalışmak isteyenlerin sayısı 981 bin kişi arttı. Bu kişilerin 391 binine iş bulabildik. 590 bini işsiz kaldı. İşsizliği aşağı çekebilmek için yıllık bir milyonu aşan istihdam gerekiyor.

Bu hedefe ulaşabilmek için biliyorsunuz geçtiğimiz ay; Şubat ayından Aralık sonuna kadar yapılacak olan istihdamı teşviklerle destekleyen bir seferberlik başlatıldı.

Kocaeli Sanayi Odası olarak, biz de istihdam seferberliğini destekliyoruz. Teşviklerle işverenlerimizin, yeni iş ve istihdam yaratmalarını bekliyoruz.

Buradan; Meclis üyelerimizden ve tüm sanayi kuruluşlarımızdan da, Seferberlik kapsamında yaptığınız istihdamı Odamıza yılsonuna kadar düzenli olarak bildirmenizi rica ediyoruz.

Geçen ay seferberlik başlatıldıktan iki gün sonra Kocaeli Sanayi Odası olarak bir araştırma yapmıştık.

Amacımız; İlimizdeki firmaların proje hakkında algılarını ölçmekti.

Bu çalışmada firmalarımızın yüzde 80‘inin Seferberlik projesini duyduklarını, ancak teşvikin ne olduğunu sadece yüzde 3,5’uğunun bildiğini görmüştük.

-FARKINDALIK ARTIYOR

Mevcut şartlarda yani teşviksiz istihdamın Mart sonuna kadar 13 bin olacağını ve verilen 773 TL 7 kuruşluk teşvik ile 20 bine çıkabileceğini öngörmüştük.

Araştırmamızı tekrarladık. Üyemiz firmalara Şubat ayında teşviksiz ve teşvikli ne kadar istihdam yaptıklarını sorduk.

*Anket çalışmasına: 236 firmamız katıldı. (üyelerimizin yüzde 10’u)

*Bu firmalarımız 1-28 Şubat tarihleri arasında istihdam ettikleri toplam kişi sayısı: 1.475 kişi

*Bu kişilerin 360 tanesi için İstihdam Seferberliği desteklerinden faydalanılmış.

*Yani istihdam seferberliği kapsamına dahil edilen eleman oranı yüzde 25.

Bir önceki araştırma dikkate alındığında; istihdam seferberliğine yönelik farkındalığın yükseldiğini ve araştırmaya katılma gönüllülüğünün de iki katına çıktığını gördük.

Bu başarının en önemli nedeninin, istihdam seferberliğine yönelik olarak başta Valiliğimiz olmak üzere, Odalar ve çeşitli kuruluşların yoğun çalışmasının katkısı büyüktür.

Yapılan araştırmada;

*Büyük işletmelerin daha fazla eleman alımı yaptıklarını,

*Büyük işletmelerin istihdam seferberliğinden daha fazla yararlandıklarını,

*Alım sayısı arttıkça, istihdam seferberliğinden yararlanma oranının da arttığını gördük.

Halen daha küçük ölçekli işletmelerde farkındalık oranının düşük olduğu dikkate alındığında, bilinçlendirme çalışmalarına yoğun olarak devam edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

-iŞSİZLİK ORANI DÜZELECEK

Tüm bu çalışmalarla işsizlik oranlarımızda, Şubat ayından itibaren istihdam artışından kaynaklı düzelme bekliyoruz.

Ancak; kalıcı çözümün yolu sanayi üretiminin ve özellikle imalat sanayindeki yatırımların artmasıyla mümkün.

Bir üretim gerçekleştirmek üzere kurulan bir sanayi kuruluşu, sürekli bir istihdam kaynağı.

Şimdi bir başka milli istihdam seferberliği projesinden bahsetmek istiyorum.

-ODAMIZ İŞKUR OFİSİ

TOBB’nin Çalışma Bakanlığı işbirliği ile başlattığı bu çalışma kapsamında, Odamız bünyesine İŞKUR Hizmet Noktası faaliyetine başladı. Odamız artık İŞKUR’un bir ofisi gibi çalışacak. KSO Hizmet noktası aracılığıyla işgücü taleplerinizi İŞKUR’a gitmeden Odamıza iletebileceksiniz. Biz sizin için çağrıya çıkacağız. Ayrıca gerekirse sizlerin talepleri doğrultusunda, mesleki eğitim kursları da düzenleyebileceğiz.

Yeri gelmişken, henüz yeni tamamladığımız mesleki eğitimin niteliğinin artırılması üzerindeki etkilerini incelemek üzere gerçekleştirdiğimiz deneysel çalışmamızın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hatırlarsanız 2015 yılının kasım ayında, sanayi kuruluşlarımızın, ara eleman bulmak noktasında yaşadıkları sorunları derinlemesine incelemek için; “Nitelik Mesleki İstihdam Projesini” tamamlamış ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları hatırlarsak;

*Öncelikle meslek liselerinin algısının güçlendirilmesi ve tekrar tercih edilir hale getirilmesi,

*Öğretmenlerin kendilerini gelişmelere uygun olarak güncellemeleri için; sektör işbirliği kapsamında verilecek hizmet içi eğitimlere tabi tutulması,

*İşletmeler, okul yönetimi ve odalar işbirliği ile staj kapsamının daha verimli hale getirilmesi ve

*Öğrenci kalitesinin ve yetkinliğinin artırılması için; okul ekipmanlarının günümüz teknolojisine uygunlaştırılması ve sektördeki gelişmelere paralel olarak güncellenmesi gerektiğini belirlemiştik.

-YENİ ARAŞTIRMA

İkinci çalışmamızda bu bulgularımızı deneysel metodlarla doğrulamayı amaçladık.

İlk projemizde olduğu gibi, ikinci projemiz için de Doğu Marmara Kalkınma Ajansından, Doğrudan Faaliyet desteği aldık.

Başta finansal desteğinden dolayı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olmak üzere, Otomotiv sanayiyi temsil eden: 24’üncü ve 25’inci Meslek Komitelerimizin işbirliği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, çalışmamızı yürüten KOÜ Öğretim Görevlisi Sayın Doç. Dr. Bilsen Bilgili’ye de teşekkür ediyoruz.

Bu çalışmamızı ortaokul rehberlik öğretmenleri, teknik okul alan öğretmenleri, ortaokul ve teknik oklu öğrencileri ve araştırmaya dahil olan öğrenci velileri ile yaptık.

Sektör olarak “otomotiv” sanayini seçtik ve dolayısıyla bu sektörle ilişikli olan “makine” mesleki ve teknik eğitim alanına ağırlık verdik.

-SEMİNERLER ETKİLİ OLDU

Şimdi sırasıyla deneysel uygulamanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tanınmış işadamları ve akademisyenler tarafından “mesleki farkındalık sağlamak amacıyla” mesleki okul öğrencilerine ve velilerine verilen seminerler sonrası her iki grubun da uygulama öncesi ve sonrası tutumlarında önemli seviyede bir artış gördük. Her iki grupta da seminerlerin etkisinin yüksek olduğunu belirledik.

Meslek öğretmenlerinin güncel teknolojilere uyumlarını sağlamak için, sanayi kuruluşlarında yapılan bilgilendirici saha çalışması ile, meslek öğretmenlerinin uygulama öncesi ve sonrası tutumlarının önemli düzeyde arttığını gördük. Daha önce teknolojik yenilikleri çok da önemsemeyen ve önyargıları olan öğretmenlerin uygulama sonrası, hizmet içi eğitimler kapsamına bu uygulamaların alınması talebi söz konusu oldu.

Öğrenciler için etkin staj uygulamasının ne kadar etkili olduğunu gördük.

Etkin staj programın içeriğinde;

*Etkin Staj programına başlamadan öğrencilere; mesleki etik, iş hukuku, iş ahlakı, iletişim, öğrenme, grup çalışması kariyer planlama gibi konuları kapsayan bir eğitim verildi. Öğrenciler staja bilinçli başladılar.

*Ayrıca staj ortamındaki ustalar eğitilerek, yönlendirildi.

Etkin staj uygulamasından önce ve sonraki öğrencilerin mesleki eğitime yönelik tutumlarındaki artış dikkat çekiciydi. Ayrıca öğrencilerin, okulda öğrendiklerinden ziyade, etkin stajdan daha fazla kazanım elde ettiklerini belirledik. Henüz meslek lisesine gitmeye karar vermemiş, yani Ortaokul Öğrencileri ile Velilerine uygulanan seminer sonrası, her iki grubun da mesleki eğitime yönelik tutumlarını ölçtük.

Bu grup üzerinde önemle durulması gereken bir grup. Çünkü mesleki eğitime yönlendirme burada başlıyor. Ortaokul öğrencilerinin, teknik eğitime özendirici seminerlerden etkilenerek, tercih etme eğiliminde olduklarını gördük. Ancak, velilerin çok ciddi ölçüde bir dirençleri söz konusu. Seminerlerle dahi tutum ortalamalarının istenen düzeye ulaştırılamadığını gördük.

Son olarak; ortaokul öğretmenlerinin yani rehberlik öğretmenlerine yönelik yapılan seminer sonrası rehber öğretmenlerin mesleki eğitime öğrenci yönlendirmeye yönelik tutumlarını olumlu yönde artırmıştır.

En yüksek ortalama özellikle velilere bilgi vererek onları yönlendirme ifadesinde gerçekleşmiştir. Çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmede velilerin ikna edilmesinde rehber öğretmenlerin rolünün önemli olduğunu buradan gördük.

Ayrıca rehber öğretmenlerin mesleki okullar ile ilgili bilgi düzeylerinin de düşük olduğu gözlenmiştir. Bilgilendirme seminerleri bu anlamda oldukça etkili olmuştur.

Bu çalışmadan ilk raporumuzdaki tespit ettiğimiz bulguların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu teyit ettik.

Yapılması gereken birçok çalışma var. Sonuçlarını ancak orta-uzun vadede görebileceğiz. Bunlardan bazıları, hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir.

Örneğin;

*Özellikle staj öncesi mesleki ve teknik okul öğrencilerinin kariyer gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği, iş hukuk gibi alanlarda eğitim almaları ve bunların müfredatlarda yer alması faydalı olacaktır.

*Etkin staj uygulaması çok önemli. Başta öğrenciyi motive ediyor. Bu bakımdan işletmelerdeki usta eğiticilerin teşvik edilmesi için motivasyon araçları geliştirilmelidir. Burada, işletmeler ve okullar arasında işbirliği anlaşmalarının yapılması önerilmektedir.

*Yönlendirme aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çok önemli.

*Ayrıca ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapmak gerekiyor.

*Son olarak; sektör içinden temsilcilerin, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki eğitime yönelik tüm tarafların algısını olumlu yönde geliştirebildiklerini gördük. Bu çalışmaların sıklıkla gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.