İstanbul Tahkim Merkezi ile Uyuşmazlıkların Etkin Çözümü Semineri

11 Ekim 2016

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Baro Başkanlığı işbirliği ile 6 Ekim’de Odamızda, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katılımlarıyla, İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İstanbul Tahkim Merkezi Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla’nın konuşmacı olarak katıldıkları “İstanbul Tahkim Merkezi ile Uyuşmazlıkların Etkin Çözümü” konulu bir seminer düzenlendi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy açılış konuşmasında; mahkemelerin yüksek miktarda harçlar alarak yürüttüğü davaların yıllarca sürdüğünü, Tahkim müessesesi ile az masrafla ve kısa bir süre içinde çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini ve iş dünyasının aradığı şeyin tam da bu olduğunu belirtti.  Çınar Ulusoy konuşmasının devamında “Hem yargının hem de iş dünyasının yükünü hafifleteceği kesin olan bu müesseseleri desteklediklerini ve iş dünyasına da tavsiye ettiklerini” ifade etti.

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe ise konuşmasında; “Türkiye’de sayıları milyonların üstünde dava konusu olan uyuşmazlıklar var. Bu davaları hakim ve savcı sayısını ve bina sayılarını ne kadar çok arttırırsanız arttırın bu davaları çözebilmemiz çok zor. Bu sorunlarını çözen ülkelere baktığımızda, özellikle de Avrupa’da önleyici hukuk hizmetleri dediğimiz uygulamaların yaygın olduğunu görüyoruz. Bir diğer uygulama da uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra adliyelere gitmeden önce alternatif çözüm yollarının kullanılmasıdır. Ülkemizde de tahkim merkezi bizim desteklediğimiz ve bu anlamda çalışmalarda bulunan önemli bir kurum” dedi.

Açılış konuşmaları kapsamında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu konuşmasında; “ülkemiz sanayisinin ve kalkınmasının hazırlayıcısı, sağlayıcısı, çok önemli bir üretim merkezi ve gücü olan Kocaeli’de, Kocaeli Sanayi Odamız ve Baromuz işbirliği ile gerçekleştirilen ülkemizin geleceğe doğru büyük ve iddialı yürüyüşünde çok önemli bir kurumsal yapı olan İstanbul Tahkim Merkezi’nin anlatılacağı bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan mutluyum” dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu konuşmasının devamında; “Kocaeli; stratejik, temel bütün sektörlerde, belirleyici ve başat özelliği ve önemi olan bir il. Özellikle 2023 hedefleri ve stratejisinde bilgi ekonomisinde, katma değeri yüksek ürün dönüşüm sürecinde öncü bir kenttir. Türkiye’nin ekonomik büyümesini gerçekleştirirken aslında hedeflemesi olan bilgi ekonomisine dayalı ve bilişim teknolojisi ağırlıklı ürün dönüşümünde Kocaeli, sahip olduğu 13 organize sanayi bölgesi, 3 teknoparkı, 2 serbest bölgesi, Türkiye’de en fazla Ar-Ge merkezleri ve tüm bunların yanında Bilişim Vadisi ile bu misyonu üstlenen bu misyonu hedefe taşımayı amaçlayan ve Türkiye için örnek olmayı kendi ölçeğinde sürdüren bir kenttir.

Dünya bilgi ekonomisine geçtiğinde en önemli kavram; bilimsel bilgi. Bilimsel bilgiyi üretmek ve bilimsel bilgiyi kullanarak gelişmeyi sürdürebilmek, şüphesiz temel bir hedef. Küreselleşmenin, iletişim ve bilişimin yarattığı gelişmelerin, erişimin sağladığı etkileşimlerin her boyutta yaşamamızda etkileri oldu. Bunun anlaşmazlıklar temelinde, hukukun uygulanması perspektifinde şüphesiz etkileri olacaktır. Bu süreç hukukta hızlı ve etkin çözüm mekanizmalarını da gündeme getirdi. Tahkim aslında yeni gibi gözükse de bulunan ilk belgeler açısından bakıldığında, Mezopotamya’ya kadar uzanan hakeme dayalı çözüm perspektifinde çok eski geçmişten beri uygulanan bir yöntem. Tahkim kavramın gerekliliği açık. Anlaşmazlıkların kısa zamanda çözülmesi, tarafların uzlaştığı bir hakem heyeti ile bir çözümün öngörülmesi bugün giderek yaygınlaşan bir uygulama. İstanbul Tahkim Merkezi’nin ise tek amacı;  Türkiye’nin ticaret ve uluslararası ilişkilerinin bir çözüm merkezi olma iddiası değildir. Aynı zamanda, amacı, küresel bir tahkim merkezi olmaktır.” Dedi.

Programın panel bölümünde İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı konuşmasında; “Kocaeli bizim için çok önemli. Eğer Kocaeli, İstanbul Tahkim Merkezini benimserse, İstanbul Tahkim Merkezi sadece Türkiye’de güçlü bir merkez değil, dünyanın güçlü bir merkezi olacak. İstanbul Tahkim Merkezi, 6570 sayılı bir Kanunla kuruldu. Aslında İstanbul Finans Merkezi’nin bir parçası olarak kuruldu. Türkiye açısından da İstanbul Tahkim Merkezi yabancı yatırımcıları rahatlatacak bir merkez olarak kuruldu. Türkiye’ye yatırımcı çekebilmek için Tahkim kurumunun gelişmesi gerektiğinin artık herkes farkında. İstanbul Tahkim Merkezinin ana hedefleri; hızlı bir şekilde uyuşmazlığı gidermek ve bu uyuşmazlıkları uzman kişilerce pahalı bir çözüm yolu olmadan gidermektir. Seri tahkimde ise uyuşmazlık 3 ay içerisinde giderilebilmektedir. Bu iş dünyası açısından bulunmaz bir fırsattır. İstanbul Tahkim Merkezinde, yargılamanın hızlı olması, firmanın hakkını zamanında elde etmesi için önemli olduğu kadar uyuşmazlıkların çıkmaması, önlenmesi için de önemli bir rol oynayacaktır. “ dedi.

Paylaş