IV.ULUSLARARASI KİMYA ENDÜSTRİSİ FORUMU / BAŞKÜRDİSTAN'DA İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB )’dan Odamıza gönderilen yazıda;

Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyeti’nde, 29-30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu’na ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Yazıda devamla, söz konusu foruma ilişkin;
-2013 yılı Volga Federal Bölgesinin, RF’nin petrokimya sektörünün hemen hemen yarısının bulunduğu bir bölge olduğu,

-RF’nin petrokimya sektörünün ihracatının 25,5 milyar dolar, ithalatının ise 27,9 milyar dolar olduğu ve endüstride ciddi ölçüde ithalata bağımlılık bulunduğu,

-RF’nin Batılı ülkelerle petrokimya sektörünün modernizasyonu konusunda birlikte çalışmaya, teknolojik alanda işbirliği yapmaya hazır olduğu ve bölgede yatırım yapmış firmalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceği ve bu kapsamda RF genelindeki petrokimya tesislerini modernize etmek konusundaki çalışmaların önemli olduğu, bu konuda Tataristan’ın en aktif çalışmalar yürüten federe birimlerden birisi olduğu ve Başkurdistan’da da bu yöndeki faaliyetlerin hızlanmakta olduğu,

-Önümüzdeki dönemde, petrokimya tesislerinin modernizasyonu projelerin Başkurdistan ve Tataristan’daki nitelikli inşaat projeleri içerisinde başı çekeceği ve bu projelerden bazılarının 3 milyar dolara baliğ olan ciddi ölçeklere sahip bulunduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Forma ilişkin hususlara ek olarak RF Başkurdistan Ekonomik Gelişme Bakanlığı, Birinci Bakan Yarımcısı Aleksandr Vasiliyev ile yapılan görüşmede Sayın Vasiliyev’in; Ufa’ya yaklaşık 200 km mesafede Sovyet döneminden kalma bir deri ve kürk fabrikasını modernize etmek amacında olduklarını ve projeye ilgi duyan Türk yatırımcılarla görüşmeye hazır olduklarını ifade ifade ettiği belirtilmekte, Türkiye’nin turizm konusunda çok tecrübeli bir ülke olduğunu bildiklerini ve Başkurdistan’da iç turizmi canlandırmak istediklerini, ilgi duyulması halinde Türk turizm firmalarına Başkurdistan’da acentelik kurma konusundaki destek vermeye hazır olduklarını vurguladıkları ifade edilmektedir.

29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen söz konusu forumun, önümüzdeki yılda bu tarihe yakın bir zamanda tekrarlanacağı belirtilmekle birlikte, konuya ilşkin ayrıntılı bilginin Ekonomi Bakanlığı’nca tarafımıza bilahare ulaştırılacağı bildirilmektedir.