İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

12 Mart 2021

Sayın Üyemiz,

İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’nin tüzel kişilik kazandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen yazıda devamla; “İzmir Valiliği Dikili Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Bergama Ticaret Odası ortaklığında, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) 07.11.2019 tarihi itibariyle tüzel kişilik kazanarak resmen kurulmuştur.

Dikili TDİOSB ile seralarda kullanılacak ileri teknolojik uygulamalar ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi, güvenli gıda arzının sağlanması, izlenebilirlik gibi pek çok avantaj sağlanarak tarımda katma değer arttırılacak ve sürdürülebilir üretimin yanı sıra tarım sanayi entegrasyonu da sağlanacaktır.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük modern sera kümelenme bölgesi özelliğini taşımaktadır. TDİOSB bölgesi imar planında 50 adet sera parseli ve 33 adet de sanayi parselimiz bulunmaktadır. 1.823 dekar alanda 50 adet teknolojik sera işletme parselinde her türlü yaş sebze ve meyve konusunda üretim gerçekleştirilebilecektir. 315 dekar alanda 33 parselden oluşan sanayi alanımızda soğuk hava deposu, sebze ve meyve kurutma tesisleri, paketleme tesisleri, sera ekipmanları, otomasyon ekipmanları, sulama ekipmanları gibi İhtisas konusuna uygun fabrikalar kurulabilecektir.

Bölgemizde kurulacak seraların ısıtılmasında bölge müdürlüğümüz adına olan jeotermal ruhsatlardan elde edilecek jeotermal enerji kaynaklan kullanılacaktır. Tam entegre yenilenebilir enerji kullanımı hedefiyle jeotermal enerjiyle birlikte güneş enerjisi (GES), rüzgâr enerjisi (RES) ve biyogaz enerjisinden de faydalanmak üzere bölge içinde alanlar oluşturulmuştur. Dikili TDİOSB, modem tarım tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve geniş alanlara yayılan yeşil alanları ile birlikte tam entegre yeşil TDİOSB projesidir.

Parsel tahsisi hızla devam eden projemizde, alt yapı çalışmalarına doğru ilerlemekteyiz. Hedefimiz 2021 yılının ikinci yarısında altyapı inşaatlarına başlamak ve 2023 yılı içinde sera ve sanayi parsellerini yatırımcılarımıza teslim etmektir.” denilmektedir.

Yatırım yapmak isteyenler Dikili TDİOSB’in sağladığı avantajlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda bilgileri verilen web sayfasından ulaşabilirler.

Detaylı bilgi için;
www.dikilitdiosb.org.tr
info@dikilitdiosb.org.tr

Tel: +90 232 455-2920
Fax: +90 232 483 99 37

Paylaş