Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Taslak Yönetmelik

2 Kasım 2015

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Taslak Yönetmelik” görüşlere açılmıştır.​

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 11.11.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Taslak ve Görüş Bildirme Formu ekte yer almaktadır.

Yönetmelik taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş