Kanada Montreal Limanında Grevin Sona Ermesi

17 Mayıs 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Kanada Montreal Limanında kısmi grev olması sebebiyle limandaki iş ve işlemlerde olası gecikmelerin yaşanabileceği hususu bildirilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın TOBB’a ilettiği son yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Montreal Liman İdaresi tarafından 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Bill C[1]29 adlı Kanunun Kanada Parlamentosu Avam Kamarasından (House of Commons) geçerek 30 Nisan 2021 tarihinde onaylanmasının akabinde Montreal Limanının 2 Mayıs 2021 Pazar günü faaliyetlerine başladığı belirtilmiş olup Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın Limandaki iş ve işlemlerine yönelik planlamalarında bahse konu gelişmeleri dikkate almasında fayda olduğunun düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş