Kapasite Raporu Tanzimi

• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu, 
• 5174 sayılı TOBB Kanunu, 
• T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve ihracat Yönetmelikleri 
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler, 
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.