Merkez Bankası’nın açıkladığı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi… -KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “2008 sonrasındaki en iyi eylül…”

25 Eylül 2017

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım rakamlarını; “2008’den sonraki en iyi eylül ayı” olarak değerlendirdi.

Özellikle otomotiv sektörünün yüzde 85,6’lık kapasite kullanımı ile yüksek bir performans göstererek diğer sektörlerden sıyrıldığına işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, “Kapasite kullanımındaki moral veren artış, geleceğe yönelik üretim ve büyüme beklentilerinde de olumlu sinyaller veriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre eylül ayı kapasite kullanım oranı bir önceki yıla göre Türkiye genelinde yüzde 78,1’den 0,9 puan artışla yüzde 79’a çıkarken Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre eylülde Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı 1,3 puan artışla yüzde 69,6’dan yüzde 70,9’a çıktı.

Eylülde bir önceki aya göre; Kocaeli’de sanayinin kapasite kullanımı 0,8 puan düşüşle yüzde 71,7’den yüzde 70,9’a gerilerken, Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanımı 0,2 puan artışla yüzde 78,8’den yüzde 79’a çıktı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hem ilimiz hem ülkemizdeki kapasite kullanım oranlarındaki artışı olumlu değerlendiriyoruz ve son yılların eylül ayı zirve gerçekleşmeleri olduğunu görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlarına yönelik değerlendirmesinde, “İlimiz sanayi kuruluşlarında eylül ayı kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre 0,8 puan gerileme, geçen yıla göre ise 1,3 puan artış var. Firmalarımızdan alınan geri bildirimlere göre geçen aya kıyasla kapasite kullanımlarındaki azalış nedenleri arasında iç ve dış piyasalardaki durgunluk ve belirsizliklere bağlı siparişlerdeki azalma gösterilmiştir. Buna rağmen ankete katılan firmalarımızın yüzde 46’sı geçen aya göre kapasite kullanımlarının arttığını belirtti.” dedi.

Zeytinoğlu, Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde artış olduğunu belirtti. Firmaların iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 20’si, ekim ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 67’si ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 13’ü azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 66’sı sipariş miktarında bir değişme olmadığını ve 12’si azaldığını ifade etmişlerdir.” dedi.

Paylaş