Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Hibe Paketine İlişkin Danışma Süreci

1 Aralık 2022

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ülkemizin 2007-2013 ve 2014-2020 döneminde katılım sağladığı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının uygulama alanı İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerimizi kapsadığı hatırlatılmıştır.

Söz konusu programın ulusal otorite görevini yürütmekte olan AB Başkanlığı, 2021-2027 dönemi program uygulamasına yönelik hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, “Program Belgesinin” nihai versiyonunu Avrupa Komisyonu onayına sunmuştur. Komisyon onayının ardından Programın 2021-2027 dönemi altındaki ilk teklif çağrısının 2023 yılı ilk aylarında duyurulması planlanmaktadır.

Söz konusu ilk proje teklif çağrısının hibe başvuru rehberi ve eklerinden oluşan başvuru paketi taslağı ile ilgili olarak, Program ülkelerindeki paydaş ve potansiyel yararlanıcıların katkılarını sunabilecekleri bir istişare süreci başlatılmıştır. Program ülkelerindeki gerçek ve tüzel kişiler, kamuoyu danışma süreci sonrasında nihai halini alacak başvuru paketi hakkındaki görüş ve önerilerini Program internet sayfası (https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/application-pack-first-call bağlantısı) üzerinden iletebilecektir.

Bu itibarla, söz konusu proje çağrısı ve başvuru paketi taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin, 2 Aralık 2022 tarihine kadar https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/application-pack-first-call internet bağlantısı aracılığıyla iletilmesini rica ederiz.

Detaylı bilgi için Tıklayınız