Karadeniz Hızlandırma Programı Hk.

15 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu’ndan Birliğimize iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı’nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Yazıda devamla, programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ’ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleri bildirilmektedir. Program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir.

-Okyanus gözlem ve izleme

-Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları

-Turizm ve rekreasyon faaliyetleri

-Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler

-Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji

-Doğa temelli çözümler ve hizmetler (kıyı/deniz)

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız