KARGO Yönetmelik Değişikliği

TOBB’dan alınan yazıda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 13. Maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine, durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için, KTY’nin 78. Maddesinin 9. Fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında, Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılın Bakanlık Oluru alındığı bilgisi verilmiştir.

Anılan makam oluruna http://tobb.org.tr/TIRve ATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir.