Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip Mahkum Olanların Cezalarının İnfazının Durdurulması

15 Nisan 2020

Sayın Üyemiz,

7226 sayılı Kanun”un 49’uncu maddesi ile ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na eklenen Geçici 5. madde ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine

kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, kanunun bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (26 Mart 2020) itibarıyla durdurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paylaş