Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne İlişkin Sirküler Yayınlandı

10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.