Kılavuz Revizyonu Hakkında

27 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Avrupa Birliği tıbbi cihaz mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, (AB) 2022/2346 Komisyon Uygulama Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan ve 23.05.2023 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” hakkında değişiklik yapılma ihtiyacının hasıl olduğu ve bu doğrultuda kılavuzun revize edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; ilgili revize Kılavuza,

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/legislation/3.onaylKlavuzrev.16.10.23_314af412-0255-427f-a22ee76cc0f5e6df.pdf linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.