Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi Hk.

28 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği” kapsamında 17-18-19-20-21-22-23-24 Ekim 2023 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) UZMANI EĞİTİMİ programlanmıştır.

Son başvuru tarihi 13 Ekim 2023’tür.

Not: Eğitime devam zorunluluğu vardır.

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ

Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sk. TMMOB Binası No:15 İzmit/KOCAELİ

Tel: 0 262 321 50 00

E-Psta: kocaeli@kmo.org.tr