Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı

25 Ocak 2017

Sayın Üyemiz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında: İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’nü (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction Of Chemicals) uyumlaştıran “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlandığı ve internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlandığı ifade edilmektedir.
Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, aynı adreste yer alan “Görüş Bildirme Formu” na işlenmiş olarak en geç 27.01.2017 tarihi mesai saati sonuna kadar yazılı olarak hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Paylaş