Kimyasalların kaydı hk.

14 Şubat 2022

Sayın Üyemiz,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) gereğince, yılda 1 ton veya üzerinde kimyasal madde imal veya ithal edenlerin ve belirli koşulları sağlayan eşya üreticilerinin, imal/ithal ettikleri kimyasalların 31.12.2023 tarihine kadar Bakanlığımıza çevrimiçi olarak aksi takdirde bu tarihten sonra söz konusu kaydedilmelerinin gerektiği; kimyasalların imal edilemeyeceği ve piyasaya arz edilemeyeceği bildirilmiştir.

Kimyasalların kayıt işlemleri Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.gov.tr) altında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi /KKS) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmekte olup, konuya ilişkin rehber dokümanlar, videolar ve duyurular ise https://kimyasallar.csb.gov.tr adresindeki Kimyasallar Yardım Masasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, bahse konu kayıt işlemlerine ivedilikle başlanarak tamamlanması büyük önem arz
etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.