Kiralama İlanı-Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkisi (Kılıçarslan-1732/10)

28 Haziran 2022

Sayın Üyemiz;

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Kiralama İşlemleri” başlıklı 72/A maddesinde, “Hazine taşınmazları gerçek veya tüzel kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebilir.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemleri ayrıntılarıyla ortaya koymak üzere 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Milli Emlak Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında, “İdarece belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan edilir.”, 3’üncü fıkrasında, “İlan edilen taşınmazlar ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.” ve 4’üncü fıkrasında, “İlan edilen taşınmazlara ilişkin bilgiler, ilanın başladığı tarihten itibaren beş gün içerisinde Tarım İdaresine ayrıca gönderilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda, ilimiz Başiskele İlçesi, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1732 ada, 10 parsel numaralı ve 12.086,04 m² yüzölçümlü taşınmazın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanmasına ilişkin ilan metni yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ek için Tıklayınız.