Kiralama İlanı –Tıbbi,Aromatik ve Süs Bitkisi- (Fulacık 101 Ada 385 Parsel) Hk.

18 Ocak 2024

Kocaeli Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Kiralama İşlemleri” başlıklı 72/A maddesinde, “Hazine taşınmazları gerçek  veya tüzel kişilere, (Değişik ibare: RG-5/10/2022-31974) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebilir” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemleri ayrıntılarıyla ortaya koymak üzere 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Milli Emlak Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında, “İdarece belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet  sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerde 30 gün süreyle ilan edilir., 3’üncü fıkrasında İlan edilen taşınmazlar ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun  görülen vasıtalarla duyurulur” ve 4’üncü fıkrasında, “İlan edilen taşınmazlara ilişkin bilgiler, ilanın başladığı tarihten itibaren beş gün içerisinde Tarım İdaresine ayrıca gönderilir” hükümleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda, İlimiz Karamürsel İlçesi, Fulacık Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 385 parsel numaralı ve 2.534,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanmasına ilişkin ilan yazımız ekinde gönderilmektedir”

Bilgilerinize sunarız.