Kırgız Cumhuriyeti ile 2. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı

6 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ülkemiz ile Kırgızistan arasında Gümrük alanındaki konuların üst düzeyde ele alınacağı ve takip edileceği 2. Ortak Gümrük Komitesi’nin 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde Kırgızistan’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu Ortak Gümrük Komite Toplantısı hazırlıklarında kullanılmak üzere, anılan toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.