Kırgızistan’da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi

5 Haziran 2023

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Kırgız Cumhuriyeti topraklarında bulunan tüketicilere elektronik formatta hizmet sağlayan yabancı şirketler için 1/1/2023 tarihinden itibaren yeni bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe konulduğu belirtilerek, Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Vergi Dairesi’nden alınmış olan konuya ilişkin bilgi notu tercümesi ekte sunulmaktadır.

Bilgi notu için Tıklayınız