Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Forumlar

Ülke: RUSYA 
Açıklama
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 2014 Eylül ve Ekim aylarında düzenlenen forumlarla ilgili belgeleri Birliğimize göndermiş ve söz konusu forumlara ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Belgeler tarafımızca birleştirilmiş olup, bir pdf dosyası biçiminde ekte sunulmaktadır.

İhale ayrıntısı için tıklayınız.