Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları

5 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen yazıda; Bakanlıkça, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No:2020/25) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe istinaden hazırlanmış olan 14.3. dönem 2022-2023 başvuruları “Uygulama Esasları” Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarimorman.gov.tr/TRGM) 30.11.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden 09.12.2022 tarihinden 20.01.2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.