Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları

9 Kasım 2021

Sayın Üyemiz,

T.C. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Tarım Orman Bakanlğı’nca, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No:2020/25, D.T.:2021/35), 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

İlgili tebliğe istinaden hazırlanmış olan “Uygulama Esasları” Bakanlığın resmi internet sitesinde ( www.tarimorman.gov.tr) 31.10.2021 tarihinde yayınlanmıştır. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden 17.12.2021 tarihi saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş