Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi

3 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

T.C. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Odamıza iletilen yazıda; Bakanlıkça kırsal alanda, kırsal mahallede yaşayan yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2023/5) 32112 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

İlgi Tebliğ kapsamında 2023 yılı Uygulama Esasları İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (www.kocaelitarimorman.gov.tr) 01.03.2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Program ile ilgilenenlerin başvurularını (https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/) internet adresinden 08.05.2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.