Kırsal  Kalkınma  Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Tebliği

1 Aralık 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza gelen yazıda;  21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede. Kırsal  Kalkınma  Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi,  yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır.

Hibe destekleri ile ilgili proje ön değerlendirme kriterleri başlığında, yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir. Coğrafi işaret konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Paylaş