Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Süre Uzatılması

27 Ekim 2020

Sayın Üyemiz,

Kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay uzatıldı.

Buna göre, 31 Ekim tarihinden başlayarak 2 ay daha kısa çalışma uygulaması devam edecek.
17 Kasım tarihinden sonra başlamak üzere çalışanın işten çıkarılması yasağı (iş akdi feshi yasağı) ve işverene işçiyi üç ay ücretsiz izne çıkarma imkanı veren uygulama da 2 ay uzatıldı.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilen nakdi ücret desteğinin de süresi uzatılmış oldu.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Resmi Gazete’de yer alan Karar için tıklayınız. 

Sözleşme feshi ve Ücretsiz İzinlerle ilgili Süre uzatılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yer alan Karar için tıklayınız.

Paylaş