Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)

23 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 23.02.2023 tarihinde Kıymetli Maden Standartları ve Rafineri Hakkında Tebliğ’in Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmiştir.

Tebliğ için Tıklayınız