KOBİ Tanımı Yönetmeliği Hk.

18 Mart 2022

Sayın üyemiz;

KOSGEB  tarafından KOBİ tanımı revize edilmiştir. Buna göre işletme sınıfı ve KOBİ vasfı belirlenirken kullanılan “yıllık net satış hasılatı” ve “mali bilanço” üst limitleri;
-Mikro işletme için 3 Milyon TL’den 5 Milyon TL’ye,
-Küçük işletme için 25 Milyon TL’den 50 Milyon TL’ye,
-Orta büyüklükteki işletme için 125 Milyon TL’den 250 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Detaylı bilgi için  Tıklayınız