KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 – 01/02/03 Proje Teklif Çağrıları

14 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında aşağıda belirtilen Proje Teklif Çağrılarına çıkılmış ve 13.12.2022 tarihi itibarı ile başvurular KOSGEB KBS sistemi (https://kbspersonel.kosgeb.gov.tr/Login?ReturnUrl=%2f) üzerinden alınmaya başlanmıştır.

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı
sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması
İşletmeler, 2022-01 ve 2022-02 Proje Teklif Çağrıları kapsamında;
1. Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı,
2. İmalat sanayinde nesnelerin interneti,
3. İmalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri,
4. İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri,
5. Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri,
6. İmalat sanayinde siber güvenlik,
7. İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri,
8. İmalat sanayinde artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik teknolojileri,
isimli sekiz dijital teknolojide proje sunabileceklerdir.

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet
güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması (küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilir)
İşletmeler, 2022-03 Proje Teklif Çağrısı kapsamında;
1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat
süreçlerinin geliştirilmesi,
2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması,
3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması,
4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi,
konularından birini içeren proje sunabileceklerdir.

Başvurular 11 Ocak 2023 saat 23.59’a kadar elektronik ortamdan yapılacaktır. Proje Teklif
Çağrısında belirlenen şartları sağlayan işletmelere 8-12 ay süreli projeleri için destek verilecek olup ilgili desteğin oranı personel dışındaki giderler için %85’tir.

2022 – 01 Çağrısı kapsamında 900.000TL geri ödemesiz, 1.100.000TL geri ödemeli (teminat
karşılığı) olmak üzere 2.000.000TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
2022 – 02 Çağrısı kapsamında 400.000TL geri ödemesiz, 1.600.000TL geri ödemeli (teminat
karşılığı) olmak üzere 2.000.000TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
2022 – 03 Çağrısı kapsamında 200.000TL geri ödemesiz, 1.500.000TL geri ödemeli (teminat
karşılığı) olmak üzere 1.500.000TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

2022 yılı Proje Teklif Çağrıları:
– “2022 – 01 “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli
Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı

– “2022– 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş
Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı

– “2022 – 03 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve
verimliliğinin artırılması” Proje Teklif Çağrısı

Bilgilerinize sunarız.