KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısının Açılması Hk.

18 Haziran 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) alınan bir yazıda, IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan bu çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanındığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliğinin tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projelerinin destekleneceği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabileceği ifade edilmektedir. Maksimum proje süresinin 36 ay olabileceği, başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerektiği ve toplam proje bütçesinin en az %50’sinin özel sektör ortaklarına ayrılması gerektiği belirtilmektedir.

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanınından ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Paylaş