Kocaeli AB Bilgi Merkezi

 

AB Bilgi Merkezleri, Türkiye’nin değişik bölgelerinde AB ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında yerelde halka doğru ve düzenli bilgi akışını sağlamak ve karşılıklı diyalog ve işbirliğini arttırıcı çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla, 1996 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluşturuldu.
Delegasyon ve işbirliği içinde olduğu yerel ortakları tarafından kurulan AB Bilgi Merkezleri, Türkiye genelinde 20 ilde 21 kurumda hizmet vermektedir. Kocaeli AB Bilgi Merkezi de 12 Mayıs 2011 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur.
Bilgi Merkezleri, Delegasyon’un “AB Genişleme için İletişim Stratejisi”nin hedefleri çerçevesinde pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Vatandaşların AB ile ilgili sorularını yanıtlamak ve bilgi aktarmak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişimini sağlamak; AB bilgi kaynakları arasındaki ağın genişletilmesine katkıda bulunmak; öğrenciler, yerel medya, iş çevreleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan hedef kitleler ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; farklı kaynaklardan edinilebilecek bilgiler konusunda yönlendirmede bulunmak; uzman konuşmacıların katılımı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB politikaları konusunda seminerler, konferanslar düzenlemek; Delegasyon ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan AB yayınlarını dağıtmak ve AB programları hakkında ilgili kesimleri bilgilendirmek bu hizmetlerden başlıcalarıdır.
Sunmakta Olduğumuz Hizmetler:
  • Avrupa Birliği’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarının ilimizde tanıtılması amacıyla sıklıkla düzenlediğimiz seminer, konferans, panel gibi aktif bilgilendirme faaliyetlerine ücretsiz katılabilirsiniz
  • Avrupa Birliği konusunda kitap, kitapçık, broşür v.b yayınları ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
  • AB Bilgi Merkezimize müracaat ederek, AB kurumları, politikaları, genişleme ve müzakere süreci hakkında sözlü veya yazılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
  • AB’nin katkısı ile uygulanan kültürel, toplumsal, gençlik, mesleki eğitim, istihdam v.b hibe programları ve projeleri hakkında bilgi talep edebilirsiniz.
  • Çeşitli AB veri tabanlarına ulaşım konusunda bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ve AB Bilgi Merkezleri işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Gençlik Konferansı/ Avrupa Gençlik Forumları”na katılabilir, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde kültürel ve sosyal bilgi edinebilirsiniz.

 

İletişim :

Zehra AKYOL

AB BİLGİ MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Fuar içi İzmit KOCAELİ

41040

Tel : + 90 262 315 80 60

Faks: + 90 262 321 90 70

zehra@kosano.org.tr