Kocaeli Sanayi Odası 2019 Yılının İlk Meclis Toplantısına Konuk Konuşmacı Olarak Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli Katıldı

16 Ocak 2019

Kocaeli Sanayi Odası  (KSO) Ocak ayı meclis toplantısı  KSO Meclis Başkanı  Hasan Tahsin Tuğrul’un Başkanlığında gerçekleşti.  KSO  toplantısına bu ay konuk konuşmacı olarak Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli katıldı.

Konuşmasının ilk bölümünde yıllık faaliyet raporunu sunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2018 yılı jeopolitik risklerin devam ettiği, küresel piyasalar açısından da ABD’nin Çin’e yönelik başlattığı ticaret savaşları ve birçok ülkeye yönelik yaptırımları ile geçen kritik bir yıl oldu. Diğer taraftan yıl boyunca, Brexit sürecindeki gelişmeler, Ortadoğu’daki hareketlilik, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ile Fransa’da başlayan ve birçok Avrupa ülkesine sıçrayan sokak eylemleri yıl boyunca dünya gündeminde önemli yer tutan gelişmelerdi.

Ülkemiz ise siyasi açıdan;24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile yeni bir döneme girerken, ekonomide ağustos ayında Rahip Brunson davası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilimin kur ve faiz başta olmak üzere piyasalara olumsuz yansımalarını gördük. Nisan ayında tek haneye gerileyen işsizlik oranımız tekrar çift haneye yükseldi. Sanayideki büyüme eylül ayında negatife geçti, kapasite kullanım oranları bir evvelki yılın 1,5 puan altında gerçekleşti. Diğer taraftan, ihracatımız döviz kurları ile desteklendiğinden, yılı 168 milyar dolar rekor ihracat ile kapatırken, cari açığımız da ağustos ayından itibaren fazla vermeye başladı. Kurdaki aşırı değerlenme ve küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimiz yılın ilk üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,2, yüzde 5,3 ve yüzde 1,6 büyüdü.  Ülkemiz son 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Oda olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile firmalarımızın yıl boyunca yaşadıkları sorunlara çözüm ürettik. Önümüzdeki dönemde de Kocaeli sanayini hak ettiği konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır süregelen bir çok çalışmaya 2018’de de imza attık.” diyen Zeytinoğlu, 2018 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri özetledi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin tam konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.)

Konuşmasının ikinci bölümünde ekonomik değerlendirmelerle devam eden Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarına yönelik açıklamasında, “2018 yılında 168,1 milyar dolar ile rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız 2017’nin yüzde 7,1 üzerinde gerçekleşti. İthalatımız 2017’ye göre yüzde 4,6 azalarak 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığı da geriledi ve 2018 yılını 55 milyar dolar dış ticaret açığıyla kapattık. Dış ticaret açığındaki bu iyileşmenin cari açığa olumlu yansıyacağını ve 2018’i 30 milyar dolar altında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Kocaeli’nin 2018 yılında 28,6 milyar dolar ihracat ile tarihi rekora imza attığını vurgulayarak, “2018 yılında ilimiz ihracat artış oranı yüzde 23,3 ile, Türkiye genelinin çok üzerinde ve İstanbul’dan sonra en yüksek ihracat yapan ikinci il olduk. İthalatımız ise 48,6 milyar dolar ile yüzde 2,1 arttı. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, dış ticaret hacminde dünya sıralamasında 61. sırada yer aldık.” dedi.

Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 77 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle 2018 yılında Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7’sini karşıladığını belirterek, “İlimiz ülkemiz ihracatının yüzde 17’sini tek başına karşıladı. 2017’de bu oran yüzde 14,7 idi. İhracatın  yüzde 17’si, ithalatın ise yüzde 21.8’ini karşıladı.” dedi.

Aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aralık ayında yıllık TÜFE yüzde 20,30, yıllık ÜFE ise yüzde 33,64 olarak gerçekleşti. Enflasyondaki mevcut yüksek seviyelerin döviz kurlarındaki artışın yansıması olduğunu düşünüyoruz. Bizi asıl etkileyen üretim maliyetlerinin yüksekliği. Döviz kurlarının gevşemesi ve enerjiden kaynaklanan iyileşmenin etkisiyle, ÜFE’de iki aydır hızlı gerileme görüyoruz.” dedi.

Kasım ayında yüzde 6,5 gerileyen sanayi üretim endeksine yönelik değerlendirme yapan Zeytinoğlu, “İhracatımızdaki olumlu gelişmelere rağmen, iç pazardaki durgunluk nedeniyle; sanayi üretimi hem aylık, hem yıllık bazda geriledi.” dedi.

Zeytinoğlu 2018 yılı bütçe gerçekleşmesine yönelik, “Yılı 72,62 milyar TL açık ile kaptık. Hedefimizin denk bütçe yönünde olduğunu her zaman dile getiriyoruz.” dedi.

İşsizlik oranının durgunluk ve mevsimsel etkilerle artışının devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz asgari ücrette yüzde 26 artış yapıldı. Enflasyon üzerindeki bu artışın firmalara oluşturduğu maliyet, işsizlik oranını daha da artmasından endişe duymuştuk. Ancak son dönemde istihdama yönelik ardışık teşvikler açıklandı. Çalışma hayatında yapılan teşviklerin, iş hayatına katkı sunarak işsizlik artışının önünde engel olmasını ümit ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli’ye yönelik konuşmasında, kısaca Kocaeli verilerinden bahsetti. Kocaeli’nin İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin yüzde 11,82’sini karşılayan üçüncü il olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “İlimiz, 2018 yılında 73 milyar 452 milyon TL vergi ödemiştir. 71 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi 38 bin 529 TL’dir. Türkiye geneli kişi başı ödenen vergi ortalaması 7 bin 577 TL’dir. Kocaeli kişi başı ödenen vergi ile devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur.” dedi.

“Ülkemizde işletmelerin yüzde 95’inden fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor.” diyen Zeytinoğlu, “KOBİ’ler aynı zamanda toplam istihdamın ve üretimin de yarısından fazlasını tek başına karşılıyor. KOBİ’lere sağlanan her türlü desteğin üretim, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğini biliyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu firmalardan gelen talepleri KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli’ye aktararak sözlerine son verdi.  (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuşma metni için tıklayınız.)

Paylaş