Kocaeli Sanayi Odası 2021 Yılı Bütçesi 21 Milyon TL

16 Aralık 2020

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2020 Yılı son Meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle Online olarak yapılan KSO’nun Aralık ayı Meclis toplantısında 2021 yılı bütçesi 21 milyon TL olarak Meclis üyelerinden onay aldı.

Meclis toplantısının ilk konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine ekonomik değerlendirmelerle başladı. Zeytinoğlu, üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 6.7 oranında büyüdüğünü söyleyerek, “Pandeminin ekonomiye etkisinin en fazla hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomimizde ciddi oranda bir küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrekte ise pandemi kaynaklı kısıtlamaların normalleştiği bir dönemdi. Dayanıklı tüketim harcamalarındaki genişleme ve sanayi üretiminin katkısı ile ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdü. Bu oranın 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, son kısıtlamalardan ve baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde yüzde 1-2 aralığında pozitif bir büyüme gelebileceğini söyledi.

2018 yılının ağustos ayından bu yana zayıf seyreden otomobil talebinin bu yılın üçüncü çeyreğinde canlandığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, “GSYH verilerinin detaylarına baktığımızda yerleşik hane halkı tüketiminin yüzde 9.2 arttığını görüyoruz.  Kredi hacmindeki genişleme ve faizlerin düşük olması, iki yıldır yerinde sayan otomobile yönelik talebi artırdı. Diğer taraftan yine düşük faizli kredi imkanı ile konut talebine olan artış, inşaat sektörünün canlanmasına katkı verdi.” dedi.

Zeytinoğlu, “Bizim en fazla üzerinde durduğumuz veri olan sanayi sektörü katkısı yüzde 8, imalat sanayi katkısı yüzde 9.3 artış gösterdi. İkinci çeyrekte duruşta olan firmalarımızın üçüncü çeyrekte hemen hemen tamamının çalıştıklarını biliyoruz. Sağlanan desteklerle üçüncü çeyrekte gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırımların da yüzde 22.5 arttığını görüyoruz. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 23.5’luk büyüme bizleri memnun etmiştir.” dedi. Mal ve hizmet ihracatından üçüncü çeyrek büyümesine katkı gelmediğini söyleyen Zeytinoğlu, “Açıklanan verilere göre- mal ve hizmet ihracatında yüzde 22.4’lük bir azalış görülüyor. Bu dönemde turizm sektörünün katkısı yetersiz kaldı. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri de pandeminin etkisinden kurtulamadı.” dedi.

Kasım ayında ihracatın yüzde 0,95 düşüşle 16.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İhracatta kasım ayında da beklediğimiz rekor, ne yazık ki pandemideki ikinci dalganın etkisi ile sınırlı kaldı. İhracatımızı büyük oranda yaptığımız Avrupa ülkelerindeki toparlanmanın ikinci dalga ile sınırlı kalması nedeniyle, ihracatımız yüzde 0.95 düşerek 16.1 milyar dolar oldu.” dedi.

Kasım ayı itibariyle yıllık ihracatın 167.1 milyar dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu, 2020 yılında ihracatta Yeni Ekonomi Programında konulan hedefin aşılabileceğini beklediklerini söyledi. Ülkemizin ihracatının yüzde 55’ini AB ve Avrupa ülkelerine yaptığını belirten Zeytinoğlu, “Maalesef en büyük pazarımızdaki daralma bizim ihracatımızı da doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan ihracat yaptığımız ilk 20 ülke içerisinde olup daha alt sıralara düşen pazarlarımız da var. Örneğin Suudi Arabistan’a olan ihracatımız yüzde 53 gerilemiş.” dedi.

Kasım ayında ithalatın yüzde 16.1’lik artışla 21.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, altın ithalatının yüzde 59, otomotiv ithalatının yüzde 111 arttığını söyledi. İthalat alt kalemlerine baktığımızda, yatırım malları ithalatı yüzde 32.6, hammadde malları ithalatının yüzde 9.7

Arttığını görüyoruz. Bunlar, yatırımlarda ve üretimdeki artışlara işaret ediyor.” dedi.

Zeytinoğlu, ekim ayı cari denge verisine ilişkin değerlendirmesinde, ekim itibariyle yıllık cari açığın 33.8 milyar dolara yükseldiğini söyleyerek, “Ekim ayında cari denge 273 milyon dolar açık verdi. Aylık açık, dış ticaret açığının gerilemesi ile düşük geldi.  Ancak kasım ayında verilen yüksek dış ticaret açığı nedeniyle aylık olarak tekrar yükseleceğini öngörüyoruz. Pandemi nedeniyle 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 79 azaldı. geçen yıl ocak-ekim döneminde hizmetler gelirimiz 31.7 milyar dolar iken, bu yıl aynı dönemde sadece 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığımız da geçen yıla göre arttı. Dolayısıyla cari açık veriyoruz. 2020 yılını 37 milyar doların üzerinde bir açık ile kapatacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Kocaeli dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, kasım ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracatın yüzde 0.1 artışla 2.5 milyar dolar,  ithalatının ise yüzde 34.3 artarak 4.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Kasım ayında TÜFE aylık yüzde 2.3 artışla yıllık yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık yüzde 4.08 artışla yıllık yüzde 23.11’e yükseldi. Enflasyondaki yükselişte döviz kurundaki artışı etkili. Üretici fiyatlarındaki hızlı artış, bir süredir yatay seyreden tüketici fiyatlarını yukarı çekti. 2020 yılı enflasyonu bu düzeyin üzerinde olabilir.” dedi.

Ekim ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1.1, yıllık yüzde 10.2 arttı. Yıllık artış hızındaki yükselişi olumlu karşılıyoruz.  Ekim’de gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan bu artışı bekliyorduk. Nisan mayıs aylarında ciddi daralmalar olmuştu. Onları yavaş yavaş telafi ediyoruz. Önümüzdeki aylarda baz etkisi ile üretimdeki artışların devam edeceğini bekliyoruz. Sanayi üretiminde yüzde 5-6’nın üzerinde büyümeler görebiliriz.” dedi.

Eylül ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan, ağustos ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 12.7’ye gerilemiş olmasına rağmen, işgücüne katılımda önemli azalmalar olduğunu söyledi. Çalışan sayısının ülkemize benzer ve gelişmiş ülkelerin seviyelerine gelmesinin önemini vurguladı.

Kasım ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Kasım ayında bütçe gelirleri yüzde 31.8 artışla 109.75 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 27.5 artışla 96.31 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe kasımda 13.44 milyar TL fazla verdi. Kasım ayı bütçe performansımızı olumlu değerlendiriyoruz. Böylece ocak-kasım dönemi bütçe açığı 132.05 milyar TL’ye gerilemiş oldu.” dedi. Zeytinoğlu dahilde alınan mal ve hizmet vergilerindeki artış ve ithalden alınan KDV’deki artışın kasım ayında da sürmesinin bütçeyi desteklediğini söyledi.

Zeytinoğlu aralık ayında gerçekleşen faaliyetleri özetleyerek sözlerine son verdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuşma metni için tıklayınız.

KSO MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE  ONAY

KSO Aralık ayı meclis toplantısında  daha sonra sırasıyla  2021 yılı iş programının görüşülmesi ve onayı ,2021 yılı yıllık aidat ve kayıt ücreti tarifesinin görüşülmesi ve onayı ,2021 yılı hizmet karşılığı ücretler ve belge harçları tarife cetvelinin görüşülmesi ve onayı oy birliğiyle alındıktan sonra Oda Bütçesi de bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış la 21 Milyon TL olarak Meclis üyelerinin oy birliği ile onaylandı.

Paylaş