Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2017’nin ilk ayında ihracatta iyi başladık”

2 Şubat 2017

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Ocak ayında ihracatımız yüzde 18,1 artarak 11,3 milyar dolar, ithalatımız 14,7 artarak 15,4 milyar dolar oldu. 2017 yılına rekor seviyede bir ihracat artışıyla başladık. Bu artışı ekonomide düzelme sinyali olarak görüyoruz.” dedi.

Ocak ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak’ın tekrar ikinci sıraya yerleştiğini ve BAE’ne yapılan ihracattaki yüzde 136 artışın dikkat çekici olduğunu söyledi. Ara malları ithalatındaki yüzde 20,5 artışı değerlendiren Zeytinoğlu, “İthalatımızın önemli kalemi olan ara malı ithalatındaki artışı üretim açısından olumlu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan tüketim malı ithalatımızın yüzde 4,3 gerilemesi de olumlu bir gelişme.” dedi.

Zeytinoğlu, “Uygulamaya konulan reformların daha somut sonuçlarının 2017 yılında görülebileceğini belirtmiştik. Gerek iç pazarda gerek ihracat pazarlarında canlanma ile üretimde de beklenen sıçramanın görüleceğini düşünüyoruz. Ocak ayı dış ticaret verileri de bu görüşümüzü destekler yönde gerçekleşti.” dedi.

Paylaş