Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı uygulamalarında “uyum” ve “süre uzatımı” istedi…

25 Şubat 2021

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şubat ayında süresi iki ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği ile Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu; “Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile yaklaşık bir yıldır uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. İş veya hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshedilememesi yani işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin ödemesinde ise süre 17 Mart’ta doluyor. Aslında senkronize olarak uygulanması gereken her iki destekle ilgili olarak Kısa Çalışma Ödeneğinde süre uzatımı yapılmayacağı belirtilirken, fesihte ise bu konu henüz net değil. Günümüz koşullarında henüz salgının devam ettiği dikkate alınacak olunursa, bu desteklerin sürmesi işverenler açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede örneğin  işten çıkarma yasağı devam edecekse, kısa çalışma ödeneği desteği de sürmeli ve de eş zamanlı olarak devam etmelidir. Aksi halde firmalarımızın sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olacaktır.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılıyor. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimine ilave olarak, 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2021 tarihi sonuna kadar uzatıldı. Fakat mücbir sebepten faydalanan sanayi sektörlerinde ise ilk taksit ödemesi 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Yapılandırma ihtiyacını doğuran koşullar henüz ortadan kalkmadığı için firmalarımızın önemli bir kısmının bu ödemelerde zorluk yaşayacağını görüyoruz. Normalleşme takvimi de dikkate alınarak, yapılandırma borç ödemelerinin yeniden gözden geçirilerek daha makul hale getirilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Paylaş