Kocaeli Sanayi Odası, Savunma Sanayi Tedarikçi Günü Etkinliğinin İkincisini ASELSAN İşbirliği ile Düzenledi

14 Nisan 2016

Kocaeli Sanayi Odası; Kocaeli’nde savunma sanayinin gelişimi amacıyla bugüne kadar birçok adım attı. Bu adımların 2016 yılında daha da ileriye götürülerek KSO üyelerinin savunma ve havacılık sanayinin tedarikçisi konumuna gelebilmesi için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda; KSO üyesi firmalar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ın işbirliği yaparak projeler üretmesi için çalışmalar yapmaktadır.

KSO tarafından; “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi”nde savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen üyelerin envanterinin çıkarıldığı anket çalışmaları, Tedarikçi Günü Etkinlikleri ve saha ziyaretleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

KSO; Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi kapsamında “ASELSAN” yetkilileri ile savunma ve havacılık sanayinin tedarikçisi olabilecek üye firmalarını bir araya getirdi.

ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliği’nin açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi; “Savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmalarımızı kümelemeye yönelik bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2016 yılından itibaren daha somut ve sistematik hale getirmek için çaba içindeyiz. Bu kapsamda ilk çalışmamıza “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” ile başladık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tedarikçi olabilecek firmalarımızın envanterini çıkarmak için anket çalışması ve ardından bu envanterde yer alan firmalar ile 12 Şubat’ta “Deniz Kuvvetleri Tedarikçi Günü Etkinliği”ni gerçekleştirdik. Tedarikçi Günü Etkinliği’nde verilen bilgiler ışığında tedarikçi olmak isteyen firmalarımıza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Odamız temsilcilerinden oluşan bir heyet, 31 Mart itibari ile saha ziyaretleri yapmaya başladı.” dedi.

“İkinci çalışmamızı ASELSAN ile birlikte yapmaktayız. Bu kapsamda; ASELSAN ile çalışmalarımıza 2014 yılında başladık. Karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. Eylül-2014’de ise ASELSAN’ın ilgili birimlerini SANTEK Fuarında ağırlayarak, firmalarımızla birebir görüşmelerini sağladık.  Bu görüşmeler doğrultusunda üyelerimizin ASELSAN’a tedarikçi olabilmeleri için bir yol haritası belirledik. Öncelikle ASELSAN’a tedarikçi olmak isteyen firmalarımızın envanterini çıkardık. Bugün burada bulunan firmalarımızın hepsi bu envanterde yer almaktadır. İkinci aşamada ise bu envanterde yer alan siz firmalarımızı ASELSAN’ın ilgili birimleri ile bugün olduğu gibi bir araya getiriyoruz. Toplantımızda ASELSAN yetkilileri hali hazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktaracaktır. Bundan sonraki aşamada ise hedefimiz firmalarımız ile 26-29 Mayıs’ta 3.sünü gerçekleştireceğimiz Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK’16)’nda birebir görüşmeler organize etmektir. Bu kapsamdaki diğer bir çalışmamızı ise ROKETSAN ile başladık. Çalışma yaptığımız 3 kurum ve kuruluşu da Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK’16)’nda ağırlıyor ve firmalarımızla birebir görüştürüyor olacağız.” diyerek konuşmasına devam eden Turabi, ASELSAN’a destekleri konusunda teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Ali Rıza Kılıç ASELSAN, organizasyonu, hali hazırda devam eden projeleri, yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanları konusunda bilgi aktardı. Sanayileşme ve Tedarik Müdürü Cenk Özden Tunay ise Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı’nın organizasyon yapısı, hali hazırda devam eden projeleri, bugüne kadar yerlileştirilmesi tamamlanan ve bundan sonraki süreçte yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar ile yerlileştirme projesi kapsamında bundan sonra takip edilecek yol haritası konularında katılımcılara bilgi aktardı.  Soru-cevap bölümü ile etkinlik tamamlandı.

Paylaş