Kocaeli Sanayi Odası SEVESO Direktifi Kapsamındaki Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

10 Şubat 2017

KSO’da T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KSO Kimya Komite Üyeleri işbirliği ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den yoğun ilgi vardı. Konferans salonuna sığmayan katılımcılar ikinci salona alındı.

Toplantı, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına Kocaeli sanayisi ile ilgili verilerini paylaşarak başlayan Zeytinoğlu; “Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde ülke Kimya Sanayinin yüzde 27’si İlimizden karşılanmaktadır. Bu sebeple ilimiz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Oda olarak biz de çevre ve İSG konularında sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyoruz. Bugün gündemimizi oluşturan yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde önemli yükümlülükler getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren en fazla kuruluşun bulunduğu il Kocaeli’dir. Bu sebeple özellikle bu konu ilimizi çok yakından ilgilendirmektedir.” dedi.

Zeytinoğlu konuşmasına Oda tarafından bu yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi vererek devam etti.

KSO YK Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Bu yönetmelik kapsamında önlemlerin alınabilmesi için tesislerde çok büyük yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili mercilerden talebimiz; yapılacak yatırımlar konusunda teşvik ya da destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. Ayrıca; işyerinde yapılacak denetim sonrasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için firmalara süre tanınmasını ve süre sonrasında yapılan denetimde halen eksiklerin sürdüğünün görülmesi durumunda söz konusu idari yaptırımın uygulanmasını talep ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

KSO YK Başkanının ardından konuşma yapan İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Semih Özçakır; “Bu yönetmelik ile firmalarda proses güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Halihazırda bu kapsamdaki denetimlerde görev yapacak 50 adet yetişmiş uzmanımız mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak olan yayınlanan bu yönetmelikte görev paylaşımı yaptık. Güvenlik Raporlarının incelenmesi ve denetim ayağı bizim Bakanlığımızın görevi. Bu görevi de karşılıklı anlayış ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından KSO Kimya Komiteleri Başkanı Hasan Şerefhan  “Kocaeli’deki Kimya Sektörü ve KSO’nun SEVESO Kapsamındaki Çalışmaları” konusundaki sunumunu yaptı. Şerefhan; sunumunda bu kapsamda yapılacak yatırımlar konusunda teşvik ya da destek mekanizmasının oluşturulması, yerli sertifikalı ekipmanların üretilmesi, akredite laboratuarların oluşturulması, yerli modelleme yazılımları üzerinde çalışılması ve denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli zamanın firmalara tanınması konularına değinerek bu konularda önerileri iletti.

SEVESO konusundaki son durumu paylaşan SEVESO Mevzuat Komisyonu Başkanı ve SEVESO Denetim Koordinatörü İş Bamüfettişi Hüseyin Özcan ve Güvenlik Raporu İnceleme Komisyonu Üyesi İş Müfettişi Dr. Abdurrahman Akman bugüne kadar Bakanlığa teslim edilen Güvenlik Raporlarında tespit ettikleri major hatalar üzerinde durdu. Özellikle içerik, kapsam ve format konularına değinerek aksaklıkları örneklerle açıkladı.

Bilgilendirme toplantısı çok yoğun bir soru-cevap bölümü ile sonuçlandı.

Paylaş