Kocaeli Sanayi Odası SEVESO II Direktifi Kapsamındaki Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

28 Ekim 2015

Kocaeli Sanayi Odası Kimya Meslek Komiteleri, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK-Bilgem, TSE ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katılımı ile Kocaeli Sanayi Odası’nda “SEVESO II Direktifi Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay; KSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan’ın açılış konuşması ile başladı. Şerefhan; “Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde ülke Kimya Sanayinin yüzde 27’si İlimizden karşılanmaktadır. Odamızda kimya sektörü; kömür ve petrol ürünleri, boya ve sanayi gazları, temel kimyasallar ve tıbbi ve zirai kimyasal sanayi grubu ile temsil edilmektedir.” dedi.

KSO 9. ve 10. Meslek Komitesi olarak bu konuda birçok çalışma yaptık.

Şerefhan; KSO 9. Meslek Komitesi-Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu ve 10. Meslek Komitesi-Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu olarak şu ana kadar bu konuda birçok çalışma yaptıklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca; İlgili Bakanlıklar ile yapılan görüşmeler, düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri ve AFAD işbirliği ile ilk defa KSO’da düzenlenen 12 günlük eğitim hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında (SEVESO II Direktifi) Yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde oldukça ağır yükümlülükler getirildiğini belirten Şerefhan, bu yönetmelik kapsamında firmalardan ciddi yatırımlar gerektiren eylemler beklendiğini ifade etti. Sözlerine, KOBİ’lerin bu yatırımları yapabilecek bütçesi olmadığından bu yatırımlar için destek paketi oluşturulması konusunda TÜBİTAK ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek devam etti.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılması gereken yatırımlarda kullanılacak ekipmanların yerli imalat ile desteklenmesi gerekmektedir.

Şerefhan; “proses güvenliğini sağlamak için kullanılacak teknolojik donanımların yerli imalat olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ekipmanlar aslında Türkiye’de üretiliyor, fakat bu kapsamda çalışan akredite laboratuar Ülkemizde olmadığından bu ekipmanların yurt dışında çok yüksek bir maliyetle sertifikalandırılması gerekiyor. Maliyet sorunu nedeni ile sertifikalandırılamayan yerli imalat ürünler yerine yurt dışından temin edilen sertifikalı ekipmanları kullanmak zorunda kalıyoruz.” dedi. Konuşmasına yerli imalatın desteklenmesi ve bu ekipmanların sertifikalandırılabilmesi için TSE bünyesinde akredite laboratuarların oluşturulması talebi ile devam etti.

SEVESO III Direktifine ne zaman geçilecek?

SEVESO III Direktifine uyumlaştırılmış yeni Yönetmelik taslağının hazır olduğunu belirten Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dağ; bu yönetmeliğin yayınlanmasının akabinde uyum için sanayiciye geçiş süresi tanınacağını açıkladı. Şuan yürürlükte olan SEVESO II Direktifine dayanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ile CLP Tüzüğüne uyumlu ve SEVESO III Direktifi doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmeliğin paralel olarak geçiş sürecinde uygulanacağı belirtildi. Ayrıca; yeni yönetmelikte de risk frekansının değişmeyeceği açıklandı.

Bu kapsamda kullanılacak olan modelleme yazılımlarının yerlileştirilmesi gerek.

Şerefhan; bu kapsamda kullanılan modelleme yazılımlarının yerlileştirilmesi konusunda KSO olarak TÜBİTAK-Bilgem ile yapılan görüşmeler konusunda Bakanlık yetkililerine bilgi aktardı. AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan; TÜBİTAK ile halen devam eden bu kapsamdaki projelerine yerli modelleme yazılımlarının da ilave edilmesi için çalışma yapılabileceği bilgisini aktardı.

Çalıştaya katılan sanayicilerden “Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politikası” konusundaki Tebliğlerin çok geç yayınlanması nedeni ile zor durumda kalındığı belirtilerek bu raporların hazırlanabilmesi için yeterli zamanın sanayicilere tanınması talep edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SEVESO Denetim Koordinatörü Hüseyin Özcan;  ertelemenin söz konusu olmadığını fakat denetimlerde gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

Paylaş