Kocaeli'de üreten Kocaeli'de vergi ödemeli" diyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "Kocaeli Türkiye ekonomisine çok daha fazla katkıda bulunmalı"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de üretim yapan kuruluşların vergilerini Kocaeli’de ödemeleri halinde yaratılacak gelirle Kocaeli’in özellikle ulaşım altyapısının geliştirilerek bölgenin Türkiye ekonomisine olan katkısının sıçrayacağını söyledi.

“Maalesef ilimize bütçeden yapılan kişi başına harcama, Türkiye ortalamasının üçte biri kadardır. Bu miktarın Türkiye ortalamasına çekilmesi ile ilin ihtiyacı olan alt yapı yatırımları hızlanacaktır.” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu:”Bu payı sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için istiyoruz. Böylelikle arzu ettiğimiz Anadolu’daki sanayileşme süreci hızlanacaktır. Bu yatırımlar istihdamı artıracaktır. Doğu’dan Batı’ya göçü engelleyecektir.” dedi.

-En çok vergi veren ikinci il

Kocaeli’nin illere göre vergi sıralamasında yüzde 12 ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli’nin vergi tahsilatında yüzde 93 ile birinci, kişi başına vergi üretiminde de 27 bin 684 lira ile yine birinci sırada geldiğini hatırlattı.

 -527 firma vergisini başka ilde ödüyor

Bu performansın KSO üyesi 582 firmanın merkezinin, çoğunluğu İstanbul (527 firma) olmak üzere, farklı illerde yer almasına rağmen gerçekleştirildiğini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu merkezleri başka illerde olan firmaların gelir ve kurumlar vergisini, çoğunluğu İstanbul olmak üzere Kocaeli dışındaki illerde ödediklerini ifade ederek “Kocaeli merkezli bin 464 firmanın toplam karı 3,4 milyar TL iken, sadece İstanbul merkezli 527 üyemiz firmanın toplam karı 6,2 milyar TL’dir.” şeklinde konuştu.

 -Kocaeli’nin vergi geliri İstanbul’a akıyor

Ayhan Zeytinoğlu şöyle devam etti: “Bu istatistikten; İstanbul’un Kocaeli’ne ödenen verginin iki katını sadece Kocaelili firmalardan aldığı görülmektedir.

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu firmalarımız Kocaeli’nin kaynaklarını kullanıyor, atıkları ilimizde bertaraf ediliyor. Bir sanayi kenti olan ilimizin kamuoyu algısı da ne yazık ki olumsuz oluyor.

Kocaeli olarak üretimini Kocaeli sınırları içinde yapan firmalarımızın vergi ödemelerinin de Kocaeli’de olması gerektiğini düşünüyoruz. Firmalarımız vergilerini üretimlerini yaptıkları ilde ödesinler.

İlimizin buradan elde ettiği gelirin İlimizin ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarının tamamlanmasında kullanılmasını istiyoruz. Bu kapsamda hükümetimizden de destek bekliyoruz.”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisine ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

 -İhracat yüzde 6.9 arttı

Ağustos ayı ihracatı yüzde 6.9 artışla 11 milyar 157 milyon dolar oldu. Bayram tatilinin uzaması ve 15 Temmuz darbe girişimi Temmuz ayı ihracatımızda düşüşe neden olmuştu. Ağustos ayında ihracattaki toparlanmayı memnuniyetle görüyoruz.

Bölgesel olarak AB ülkelerine olan ihracatımızda artış gözlemliyoruz. Arzumuz, aylık bazda ihracatımızın 13 milyar dolar ve üstü seviyelerine çıkmasıdır.

İhracatta en önemli partnerimiz Avrupa, ama yeni pazarlar da önemli. Rusya ile ticaretin normalleşme sürecini olumlu değerlendiriyoruz. Ancak ihracattaki olumsuz seyre bir anda çare olması beklenemez. Daha fazla desteğe ihtiyaç var.

Sektörel olarak baktığımızda; en fazla ihracat artışını yüzde 23.4 ile otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün ilimizdeki ağırlığını göz önüne aldığımızda, benzer artış ne yazık ki ilimizde olmadı. Tersine yüzde 12’lik bir düşüş var. Ancak otomotiv ihracatındaki gerilemenin sezonsal olabileceğini düşünüyoruz. Bu arada eylül ayında yine uzun bir bayram tatili nedeniyle, ihracattaki artışın sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.

 -Enflasyon düşüş eğiliminde

Ağustos ayında enflasyon TÜFE bazında 8,05’e  ve ÜFE bazında da yüzde 3,03’e geriledi. Ağustos ayında baz etkisi ile hem ÜFE’de hem de TÜFE’de yıllık bazda azalma olabileceğini bekliyorduk. Enflasyondaki gerilemenin talep daralmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Baz etkisi ile Eylül ayında yıllık enflasyonda azalma devam edebilir.

Ancak içinde bulunduğumuz Eylül ayı hem Kurban Bayramı, hem de okulların açılması ile harcamaların yüksek olacağı bir ay olacak. Bu bakımdan beklediğimiz bu azalış, sınırlı kalacaktır.

ÜFE’deki azalma biz sanayiciler için önemli ve sevindiricidir. Bu gerilemenin enerjideki aylık yüzde 2,49 gerilemeden kaynaklandığını görüyoruz. Enerji fiyatlarındaki azalma petrol fiyatlarının gerilemesinden kaynaklanıyor.

Eylül ayında petrol fiyatları 45-50 dolar aralığında kalırsa ÜFE’de bir miktar daha gerileme bekleyebiliriz.

 -Sanayi üretimi düştü

Temmuz ayında sanayi üretimi yüzde 7 düşüşle yüzde 4,9’a geriledi. Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin üretime etkisi çok sert oldu. Hükümetimizin mali piyasalara olumlu müdahalesine rağmen bu düşüşü yaşadık.

2013 yılının mart ayından bu yana gerçekleşen en düşük sanayi üretimi gerçekleşti. Özellikle imalat sanayindeki yüzde 6,5 oranındaki gerileme dikkat çekicidir.

Hükümetimizin olağan üstü ortamdayken reformları hızlı bir şekilde açıklaması çok önemliydi. Artık reformların bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Sanayi üretimindeki gerilemenin temmuzla da sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bunun üçüncü çeyrek büyümeye olumsuz yansımasını göreceğiz düşüncesindeyim.

 -Yüzde 3.1’lik büyüme olumlu

İkinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdük.Tüm olumsuz koşullara rağmen, Batı ve OECD ülkelerine kıyasla yüzde 3,1’lik büyümeyi olumlu değerlendiriyoruz.

Ancak gerçekleşen bu büyüme oranı aynı zamanda ekonominin yavaşladığını gösteriyor.

Coğrafi riskleri ve darbe kalkışmasının ekonomiye etkilerini göz önüne aldığımızda, üçüncü çeyrek büyüme oranının daha da gerileyebileceğini bekliyoruz. Sanayi üretimi rakamları bunun öncü sinyallerini veriyor.

Yılsonu hedeflerimizden uzaklaşmamak için hükümetimiz tarafından alınan önlemlerin sonuç vermesi gerekiyor.

-Büyüme tüketime dayanıyor

İkinci çeyrekteki büyüme tüketime dayanıyor.

Özel tüketimin ilk çeyreğe göre büyümesi daha düşük kalmasına karşın, kamu harcamalarının daha hızlı arttığını görüyoruz.

 -Özel sektör yatırımları düşüşte

Yatırımlarda da benzer bir durum var. Özel sektör tarafında yatırımlar azalırken, kamu yatırımı artmış görünüyor.

Özel sektör yatırımlarındaki gerileme, kalıcı büyümenin önündeki en önemli sorun. Bu nedenle üretimi artırmak zorundayız.

 -Cari işlemler açığı düşüyor

Temmuz ayı yıllık Cari açık 28,9 milyar dolar.

Cari işlemler açığı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 523 milyon dolar azaldı.

Turizm gelirlerinin geçen yılın hemen hemen yarısı kadar olmasına rağmen bu gerilemenin, dış ticaret açığının azalmasından kaynaklandığını görüyoruz.

Yıllık cari açığın tekrar azalışa geçmesi çok olumlu.

Cari açıktaki bu gerilemeyi ülkemizin kredi notu derecelendirmesi açısından önemli buluyoruz.

2023 Hedefleri için daha fazla harcama gerekli…

Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü bünyesinde barındıran Kocaeli, Cumhuriyet’in 100. yılı hedefini 200 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olarak yüksek tuttu. Bu nedenle Bütçe harcamalarından daha çok pay istiyor.

Yarattığı gelir ile yapılan harcamalar arasında yeni bir denge kurulması kentte daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Beklenti en az Türkiye ortalaması kadar harcamanın Kocaeli’ye yönelmesi şeklinde.

Ancak bu şekilde Kocaeli 500 milyar dolarlık ihracat ve 1.1 trilyon dolarlık 2023 genel hedefine daha fazla katkıda bulunmayı başarabilecek.

Bu hedefe ulaşabilmek için altyapı yatırımlarının yenilenmesine ihtiyaç var. Özellikle de ulaştırma altyapısının yenilenmesi gerekiyor.

Odakta yer alan bir proje olarak demiryollarının limanlarla ve OSB’lerle bağlantılarının sağlanması, bir yandan Kocaeli sanayinin maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak.

Gelişecek ulaştırma altyapısı Anadolu’nun sanayileşmesine de ivme kazandıracak. Bu yatırımlar istihdamı artıracağı gibi, Doğu’dan Batı’ya göçü de azaltacak.