Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi

Kocaeli’nden Dünyaya: Derince limanı ve Hinterlandı projesi ile özelleştirme sürecinde olan Derince Limanın önemi ve yapısı irdelenmiştir.

“Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi”nin amacı, Kocaeli’nin Dünya ticaretine açılan kapısı konumundaki limanlarının ekonomik katkısını en üst seviyede kılmaya yönelik olmak üzere; Derince Limanına düşen görevi ortaya koyabilmekti. Bu amaç çerçevesinde Derince Limanın ortaklık, yönetim, teknik altyapı, yatırım, ulaşım bağlantıları ve diğer dışsal faktörler açısından durumu belirlenmiş; her bir faktör açısından yapılması gerekenler öneri olarak sunularak, bir proje raporu hazırlanmıştır.

Proje çerçevesinde; hem anket çalışmalarında, hem de yüz yüze yapılan mülakatlarda ve odak grup çalışmalarında ortaya çıkan en çarpıcı sonuç, Derince Limanının stratejik bir liman olarak algılanması ve sadece Kocaeli ekonomisine değil, ülke ekonomisine de ekonomik katkı sağlayabileceğinden dolayı kritik bir liman olarak değerlendirilmesidir. Geniş bir kitlenin de hem fikir olduğu şekilde, Derince Limanının, özel müteşebbisler eliyle yönetilmesi gerektiği ancak kontrol ve denetimin kamu eliyle sürdürüldüğü, şeffaf, hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir bir liman modeline gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Proje süreci sonunda hazırlanan raporda limanın daha etkin kullanımına yönelik görüş ve öneriler sunulmaktadır. Söz konusu proje raporuna ulaşmak için tıklayınız.

1-saha -ziyaretleri2 2-
3- 4-