Konteyner Takip Formu Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk.

25 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Birliğimizce Ticaret Bakanlığı nezdinde bulunulan girişimler neticesinde; 2024 yılında süresi biten/bitecek olan geçici ithalat rejimi altındaki konteynerlere ilişkin olarak üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için 2024 yılında yapılacak süre uzatımı başvurularında ayniyet tespitinin sunulacak belgeler üzerinden yapılarak süre uzatımı yapılmasının uygun bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.