Konteyner Taşımacılığı Hakkında

28 Temmuz 2016

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” çerçevesinde, denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dokümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek bilgilerinize sunulmuştur.

Konteyner Tartım Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş