Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

2 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen Karayolu Taşıma Kanunu  ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği  çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD belgesi ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla  Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesinin durdurulduğu ve yine yetki belgeleriyle ilgili bir kısım geçici düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Bu defa adı geçen genel müdürlükten alınan 12.06.2020 tarih ve 32284 sayılı yazı ile söz konusu salgınla ilgili ülkemiz genelinde alınan tedbirler sonucu salgın sürecinin yavaşlamasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce alınmış bazı kararların gözden geçirildiği ve konulan bir kısım kısıtlamaların kaldırıldığı veya hafifletildiği, önceki uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş