KOSTÜ Anket Çalışması Hk.

19 Mart 2024

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İşletmelerde İşgörenlerin İSG Kültürü ve İSG Güvenliği Uygulamalarının Performansının İşgören Sesliliği Açısından Değerlendirilmesi’ Konusu ile ilgili anket çalışması ekte iletilmiştir.

Çalışma ile ilgili iletilen yazıda;

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şen hocamızla yürüttüğümüz “İşletmelerde İşgörenlerin İSG Kültürü ve İSG Güvenliği Uygulamalarının Performansının İşgören Sesliliği Açısından Değerlendirilmesi” adlı tez çalışmamda kullanmak üzere anket çalışması yapıyorum. Ekte bulunan anketin çalışanlar ile paylaşılması ve doldurulması konusunda yardımlarınızı talep etmekteyim. Anketin QR kodunu, bağlantısını ve belge formatı ekte sizinle paylaşıyorum.

Anket şirket sırlarını açığa çıkaracak ve şirketin bünyesinde bulunan bilgiler hususunda sorular içermiyor. Elde edilen veriler tamamen çalışanların İSG genel kültürlerinin işgören sesliği açısından değerlendirmesi amacıyla bilimsel olarak kullanılacak olup anketi uygulayan şirketlerin isimleri gizli tutulacaktır.

Anketi doldurmak için Tıklayınız

QR kodu için Tıklayınız

Bilgilerinize sunarız.