Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı

28 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı hazırlandığı bildirilerek, konu hakkında görüş talep edilmektedir. Bu itibarla, ilgili tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin ekte iletilen görüş formuna uygun olarak 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda
gereğini rica ederiz.

Bilgi için Tıklayınız