Kredi Kartı Taksit Sayısı Hk.

10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 Maddesinin 7 nci fıkrası,13/05/2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 8 inci fıkra eklenmiştir.

“(7) Mal ve hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi  veya ödemenin ertelendiği dönemlerde  dahil olmak üzere ,kredi kartları ile gerçekleştirilecek  mal ve hizmet alımları  ile nakit çekimlerinde  taksitlendirme süresi  dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla  ilgili harcamalarda  ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında  uygulanmaz.