Kritik hammaddeler tüzüğü ve SKDM geçiş dönemi varsayılan değerleri Hk.

22 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazılarda; Kritik Hammaddeler Tüzüğü ve SKDM Geçiş Dönemi Varsayılan Değerleri hakkında bilgi verilmektedir.

Kritik Hammaddeler Yasa taslağında, anılan hammaddelerin AB’nin yıllık tüketiminin en az %10’una karşılık gelen kısmının AB’de üretilmesi, en az %40’ının AB’de işlenmesi ve en az %25’inin ise geri dönüşümden elde edilmesi, her bir stratejik hammaddenin tüketiminin %65’inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden tedarik edilmemesi hedeflenmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ise, 1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan geçiş dönemi boyunca ithal ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehber yayınlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.